AUDIT

Zhromaždením všetkých aktuálnych dát o aktivitách, odmeňovaní, vzdelávaní, benefitoch, internej komunikácii, spôsobe riadenia tímov, náborových procesoch, exit interviews, HR marketingu a stratégii, zhodnotíme súčasný stav

a navrhneme odporúčania.

STRATEGY

Jedinečnou stratégiou, vychádzajúcou

z auditu, odlišujeme vašu zamestnávateľskú značku

od konkurencie

a vytvárame jej vlastné miesto na trhu.

Stratégiu vytvárame 

s dôrazom na to, čo je pre vás dlhodobo udržteľné.

EMPLOYEE EXPERIENCE

Vytvoríme silné EVP

s dosahom na všetky cieľové skupiny vašej spoločnosti, čím zabezpečíme udržateľnosť zamestnancov

a vytvoríme atraktívnu ponuku pre kandidátov.

CREATIVE & COMMUNICATION

Kreatívna kampaň

pri nábore alebo internej komunikácii rozvíja posolstvo o vašej zamestnávateľskej značke prostredníctvom efektívnych komunikačných nástrojov.

O NÁS

My v HEROES vám pomáhame definovať zamestnávateľskú značku. Váš jedinečný príbeh, ktorý potom zdieľame pri nábore a udržiavame pri budovaní reputácie, aby ste vynikali a mali vždy konkurenčnú výhodu. Sme Employer Branding, Talent recruitment a Culture architects. Partnerstvom s vami budujeme jedinečné víťazné príbehy, inšpirujeme zamestnancov k mimoriadnej hrdosti a angažovanosti a kultivujeme vaše pracovné prostredie.

Pracujeme ako partneri

snažíme sa čo najpresnejšie porozumieť vášmu podnikaniu a vybudovať základy dôvery na podporu rastu a inovácií u vašich zamestnancov.

Robíme pre vás to najlepšie

budovanie firemnej kultúry je citlivý proces, ktorý si vyžaduje precíznu stratégiu. Napriek potenciálnym výzvam alebo všeobecným štandardom, vždy odporúčame to, čo je pre vašu spoločnosť najlepšie.

Dodávame nad očakávania

naša jedinečná výhoda spojenia HR a Marketingu nám umožňuje vytvoriť ideálny obraz imidžu a stratégie, ktorá bude na trhu rezonovať. S nezaujatým a cieleným prístupom k Employer Brandingu prinášame úspešné výsledky.

Prilákať, udržať si a angažovať talentovaných zamestnancov nie je umenie. Je to vaša značka zamestnávateľa, váš jedinečný príbeh, ktorý využijete pri nábore a budovaní firemnej kultúry.

Sme skúsenosť, vášeň a vízia, aby sme vás tam dostali.

 

KONTAKT

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon

Ďakujeme za správu.