top of page
EMPLOYER BRANDING

1. ZBER DÁT

Východiskový stav definujeme z aktuálnych dát o vašich doterajších 

aktivitách. Ďalší krok je hĺbkový zamestnanecký prieskum, ktorého výstupom je vnímanie firmy z pohľadu zamestnancov a kvantitatívny externý prieskum - vnímanie firmy z pohľadu atraktivity pre kandidátov.

2. STRATÉGIA

Na základe výsledkov zozbieraných dát vytvoríme stratégiu značky zamestnávateľa. 

Ako ďalšie podklady využívame vašu biznis stratégiu a súčasné aj budúce potreby pre plánované smerovanie firmy.

Stratégiu vytvárame 

s dôrazom na to, čo je pre vás dlhodobo udržteľné a zároveň odlíšiteľné od konkurencie.

3. EVP

Následne postavíme vašu konkurenčnú ponuku - Employer Value Proposition, ktorá zahŕňa oblasti 

Kompenzácie, Benefitov, Kariéry a Rozvoja, Pracovného prostredia a Firemnej kultúry.

EVP špecificky prispôsobujeme pre jednotlivé Job Families. 

4. HR MARKETING

Navrhneme vám komunikačnú stratégiu a zrealizujeme dlhodobú marketingovú komunikáciu Employer Brandu a krátkodobé náborové  kampane v čase otvorených pozícií.

O NÁS

My v HEROES vám pomáhame vytvárať stratégiu a aktivity pre dosiahnutie cieľa - Byť atraktívny a žiadaný zamestnávateľ. Snažíme sa čo najpresnejšie porozumieť vášmu podnikaniu a vybudovať základy dôvery na podporu biznis stratégie a napredovania vašich zamestnancov. Napriek potenciálnym výzvam, trendom alebo všeobecným štandardom, vždy odporúčame to, čo je pre vašu firmu najlepšie.

NAŠI KLIENTI

Klienti_2023.png
about.

KONTAKT

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon

Ďakujeme za správu.

contact.
bottom of page